فروشگاه ساز

فایل های دسته بندی حسابداری و اقتصاد - صفحه 6

گزارش کارآموزی حسابداری ثبت اسناد و املاک

دانلود نمونه گزارش کارآموزی حسابداری ثبت اسناد و املاک مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه گزارش کارآموزی حسابداری در مورد مالیات

دانلود نمونه گزارش کارآموزی حسابداری در مورد مالیات ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سر شماری و سرانه در یافت می شد . پس از ظهور اسلام

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مالیات

دانلود نمونه گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مالیات ماده 203: اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار اوبه یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط براین که به نظر مامور ابلاغ

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان امدادی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان امدادی یکی از مشکلات اساسی بخش دولتی در بسیاری از کشورها این است که برونداد مورد انتظار از افراد یا واحدهای ارائه دهنده خدمات (نظیر بخشها، بیمارستان ها یا واحدهای مراقبت اولیه) در قبال اعتبارات اعطا شده به آنها تعریف نشده است. بخش دولتی بر مبنای حسابداری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت تولیدی و صنعتی

دانلود پروژه گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت تولیدی و صنعتی فشارهای فزاینده موجود در محیط و آگاهی های محیطی نیاز به مطالعه تعاملات بین بخش های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است . حسابهای ملی سنتی تولید ملی خالص یا ناخالص یا داخلی بر اندازه گیری رشد و عملکرد اقتصادی تأکید دارد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی حسابداری،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،برنامه ریزی ، سیاست گذاری و اقدامات لازم در راستای تولید، تهیه ، تدارک ،توزیع ، حمل ونقل، خرید و فروش انواع بذر ،نهال اصلاح شده ، مواد و سموم دفع آفات نباتی و بیماریهای گیاهی ،کودهای شیمیایی و الی ، کودهای شیمیایی مخلوط ،هورمونها و مواد غذایی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی