فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی در یک شرکت حسابداری

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد
گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی در یک شرکت حسابداری

گزارش کارآموزی در یک شرکت حسابداری : پس از آشنايي با سيستم كدنيگ حسابها اسناد حسابداري را ثبت نموده كه اين امر در واقع جزء از تعريف حسابداري كه حسابداري فن ثبت طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعاتي كه قابليت تبديل به اعداد را داشته باشد مي باشد ثبت سند شامل سند هزينه پروژه ، سند درآمد پروژه ، سند حقوق و دستمزد ، سند هزينه جاري يا سربار .
سند خريد اموال و تجهيزات و هزينه هاي سرمايه اي ، سند پرداخت و دريافت بانك و سند حسباداري قيمت تمام شده مي باشد كه تمامي اسناد مختلف را با توجه به ضمائم و پيوستها و وظايف مختلفي كه به اينجانب داده شده تهيه و به رئيس حسابداري تحويل نمودم لازم به ذكر است كه سيستم حسابداري شركت به صورت كامپيوتري بوده و از نرم افزار مالي استفاده شده است . براي تهيه اسناد حسابداري بررسي و تهيه پيوستها بسيار مهم بوده كه در اسناد مختلف متفاوت مي باشد مثل سند درآمد كه با توجه به تهيه صورت وضعيت كه در چه ميزان پيشرفت فيزيكي تا سقف 100% و يا حداكثر 125% با منظور نمودن متهم 25% و كنترل محاسبات و كسورات كه شامل 5% ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم و كورات بيمه كه در پروژه هاي مختلف از 6/3/% تا 67/16% متفاوت مي باشد و همچنين كسورات 10% حسن انجام كار و كسر پيش دريافت و علي الحساب دريافتي كه به ميزان پيشرفت كار و پرداختي كسر مي شود و خالص قابل دريافت محاسبه شده و اعلام گرديده و پس از دريافت از طريق بانك و يا به صورت نقدي سند آن ثبت مي گردد .
از جمله فعاليتهاي ديگر اينجانب تهيه صورت مغايرت بانكي و صورت نقدينگي شركت بوده كه با توجه به داشتن چندين حساب مختلف و ارسال وجه از طريق بانكهاي سراسر ايران به جهت داشتن پروژه هاي متعدد در سطح كشور تهيه صورت مغايرت بانكي براي مشخص شدن وجوه بين راهي ، چكهاي دريافت شده و در جريان وصول و مانده حساب بانكي و درنتيجه وضعيت نقدينگي شركت نياز روزانه شركت بوده .
علاوه بر موارد بالا به جهت مصادف شدن زمان كارآموزي با بستن حسابها و تهيه گزارش مالي در تهيه گزارش همكاري نموده و در قسمتهاي مختلف آن شركت نمودم و با آشنايي با استاندارد سيستم حسابداري پيمانكاري به دو صورت :
1ـ روش كار تكميل شده : در آمد ،‌هزينه و سود ناخالص پيمان هنگامي شناسايي مي شود كه كل پيمان يا بخش عمده اي از آن تكميل شده و تنها كارهاي جزئي آن باقي مانده باشد .
2ـ روش درصد پيشرفت كار : درآمد ، هزينه و سود ناخالص پيمان بتدريج ، به تناسب پيشرفت پيمان در پايان هر دوره مالي اندازه گيري و شناسايي مي شود .
و با توجه به نوع پروژه هاي شركت كه بلند مدت بوده و از روش دوم يعني درصد پيشرفت كار استاندارد شماره 11 بند 30 و 31 استفاده شده و نحوه بستن حسابها به شرح ذيل مي باشد:
ـ برآورد ذخيره پروژه با توجه به اتمام پروژه در سال ياد شده و پيش بيني هزينه براي سال آينده
ـ برآورد ذخيره استهلاكي اموال و ساختمان و ماشين آلات كه با توجه به ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 محاسبه و در حسابها ثبت گرديد .
ـ برآورد ذخيره باز خريد خدمت پرسنل با توجه به قانون كار.
ـ برآورد اندوخته قانوني طبق ماده .
ـ انتقال هزينه حقوق و دستمزد پرسنل عملياتي به هزينه پروژه ها .
ـ انتقال هزينه سربار به هزينه مستقيم پروژه به عنوان سربار .
ـ انتقال هزينه پروژه به قيمت تمام شده .
ـ انتقال درآمد پروژه به عملكرد سود و زيان با توجه به استاندارد حسابداري از روش درصد پيشرفت كار .
ـ انتقال قيمت تمام شده به عملكرد سود و زيان .
ـ انقال عملكرد سود و زيان به حساب و سود و زيان سال مالي .
پس از بستن حسابها با توجه به رعايت اصول متداول حسابداري و استانداردهاي ناظر بر گزارشهاي صورتهاي مالي ، بايد بنحوي تهيه شوند كه ضمن ارائه تصوير مناسبي از وضعيت عملكرد شركت حداقل اطلاعات مورد نياز استفاده كنندگان را تامين نمايند صورت حساب سود و زيان و صورت گردش وجوه و همچنين ترازنامه براي سال مالي فوق تهيه و توسط حسابداري سازمان حسابرسي ، حسابرسي گرديد . 
علاوه بر كمك در واحد امور مالي از مرحله ثبت سند تا كمك در تهيه صورتهاي مالي پس از بررسي و مطالعه پرونده پروژه ها به جهت طولاني شدن وصول حق الزحمه پروژه ها مسئوليت دريافت و واريز خالص حق الزحمه پروژه و همچنين بستن پروژه‌ها به جهت تغيير وضعيت شركت از جهت كسورات و واريز به حسابهاي مربوطه و تهيه صورتجلسات تحويل موقت و تحويل نهايي با كارفرمايان در استانهاي محل پروژه را داشته كه تا دريافت مفاصا حساب بيمه از سازمان تامين اجتماعي شعبه 9 تهران و ارسال براي كارفرما كه پس از آن 10% حسن انجام كار دريافت و به حساب شركت واريز گرديده كه آخرين مرحله تسويه پروژه بوده ادامه داشته .
ب ـ اقدامات انجام گرفته در دوره كارآموزي ( عمليات مالي صندوق ما در تخصصي) با توجه به مأموريت صندوق مادر تخصصي كه :
صندوق بنگاهي است دولتي و اقتصادي در راستاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور و با طرف حمايت از توسعه سرمايه گذاري در زير بخشهاي زراعت و باغباني ، دام و طيور ، شيلات ، آبزيان جنگل و مرتع و صنايع و خدمات مرتبط ايجاد شده است . و همچنين هدف صندوق كه :
1ـ تقويت حجم و كيفيت سرمايه گذاري در فعاليتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
2ـ اعطاي تسهيلات و كمك به صندوقهاي تخصصي ، محصولي يا منطقه اي مرتبط با فعاليتهاي بخش كشاورزي و نظارت بر چگونگي استفاده از آنها
3ـ حمايت از توليد كنندگان و فعالان بخش كشاورزي در مواجهه با موقعيتهاي بحراني
4ـ كمك به توليد كنندگان براي افزايش ظرفيتهاي صادرات محصولات كشاوري و نظارت بر چگونگي استفاده از آنها
5ـ دريافت اعتبار و كمكهاي مالي از دولت ، بانكها و ساير مؤسسات مالي داخلي و خارجي و باستناد ماده 12 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و مصوب شماره 33515/ت25321 در مورخ 26/12/81 هيئت محترم وزيران و بند دوم مصوب دولت وزارت جهاد كشاورزي (صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ) موظف است نسبت به تشكيل صندوقهاي غير دولتي ، تخصصي ، محصولي و منطقه اي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان اين بخش با مشاركت حداكثر 49% اقدام نمايد كه با توجه به سياست شركت در سال 1383 تشكيل 15 صندوق ملي و 5 صندوق استاني در حال انجام مي باشد كه چارت فرآيند تشكيل صندوقهاي غير دولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به شرح ذيل مي باشد : در ادامه فعاليتهاي انجام شده و همزمان با آن و شروع فعاليتهاي صندوق مادر تخصصي با توجه به رشته تخصصي و تحصيلي اينجانب و با عنايت به دوره كارآموزي كه متناسب با فعاليتهاي مسن بوده است.
گزارش کارآموزی در یک شرکت حسابداری دانلود پروژه گزارش كارآموزي رشته حسابداري و حسابرسي

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه
فصل دوم : آشنائي با فعاليتهاي شركت
فصل سوم : فعاليتها و آموزشهاي انجام گرفته در مدت كارآموزي
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد

تعداد مشاهده: 450 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 17

حجم فایل:18 کیلوبایت

 قیمت: 1,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: