فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی حسابداری،طراحی سیستم مالی یک شرکت

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری،طراحی سیستم مالی یک شرکت

اصول و اهداف كلي حسابها، ايجاد امكان طبقه بندي و تفكيك حسابها به منظور جمع آوري و كنترل اطلاعات و ارقام مالي و تهيه و ارائه گزارشات و اعمال كنترلهاي داخلي مي باشد. حسابهاي شركت با خصوصيات سادگي، سهولت و انعطاف پذيري طراحي خواهند سد به نحوي كه بتوان علاوه بر محاسبات مربوط به تعيين قيمت تمام شده محصولات در مقاطع ضروري، قابليت كنترل بر مواد مصرفي و هزينه ها و مغايرت مربوطه را امكانپذير ساخت.
حسابهاي دارائيهاي ثابت شركت بر اساس نوع و يا داوير استفاده كننده تنظيم شده است. بر همين اساس وسائط نقليه بر مبناي نوع و ساير دارائيهاي ثابت بر اساس محل استقرار داوير استفاده كننده تفكيك گرديده اند. نظر به اينكه احتمال فقدان اطلاعات لازم در طبقه بندي دارايئاهاي ثابت مطابق حسابهاي تنظيمي در برخي از موارد وجود خواهد داشت لذا جهت هر يك از گروه دارائيها ثابت فوق كه اين احتمال وجود دارد يك حساب تحت عنوان «تفكيك نشده» ايجاد خواهد شد كه اين حساب تا هنگام تفكيك كامل آن گروه بر اساس طبقه بندي جديد مورد استفاده واقع ميگردد. از آنجائيكه سياست كلي و متداول شركت وصول مبلغ فروش قبل از صدور صورتحساب و تحويل كالا و نتيجتاً به صورت پيش ديافت ميباشد، ثبت حسابداري مربوطه از طريق حساب جاري مشتريان انجام ميپذيرد.
در مواردي نيز كه فروش اعتباري بوده و يا وصول مبلغ فروش پس از صدور صورتحساب مي باشد، ثبت حسابداري از طريق جاري مشتريان بعمل خواهد آمد. در پايان سال مالي مانده بدهكار هر يك از مشتريان به حساب بدهكاران تجاري و يا مانده بستنكاري آنها به حساب پيش دريافتها منتقل خواهد شد. در صورت تشخيص مديريت و به منظور ايجاد امكان كنترل صحيح و منطقي بر موجوديهاي شركت برخي از گروههاي موجودي به دو بخش اقلام عمده و جزئي قابل تفكيك مي باشد. اقلام عمده از طريق ايجاد كارت حسابداري انبار كنترل و هزينه مصرف آنها به هنگام استفاده، در حسابهاي مربوط حسب مورد منظور خواهد شد. مصرف اقلام جزئي بر اساس بودجه در پايان هر ماه به حساب هزينه منظور شده و تعديلات لازم در پايان ماه و همچنين سال مالي س از شمارش عيني به عمل خواهد آمد. تفكيك موجوديهاي شركت به اقلام عمده و جزئي با استفاده از دستورالعملي كه به همين منظور تهيه مي گردد به عمل خواهد آمد. در نظام پيشنهادي حساب صندوق حذف گرديده و پرداختهائي كه در حال حاضر توسط صندوق انجام مي گيرد از طريق حسابهاي تنخواه گردان مورد ثبت قرار خواهد گرفت. همچنين كليه دريافتها عيناً در همان روز يا روز بعد به حساب بانك واريز و در حساب جاري شركت ثبت ميشود.
محصولات توليدي شركت عبارت از انواع كنسروهاي گوشتي و غير گوشتي، فرآورده‌هاي گوشتي، سبزيجات منجمد، كمپوت، خيارشور و سس مايونز ميباشد كه در پنج كارگاه توليدي «تن ماهي»، «كنسروهاي گوشتي»، «همبرگر و كباب لوله اي»، «سبزيجات منجمد و كنسروهاي غير گوشتي» و «سس مايونز» كلاً تحت نظارت مديريت توليد انجام ميشود. نحوه توليد محصولات به صورت انبوه بر اساس برنامه خريد و رسيد مواد اوليه ميباشد. شركت علاوه بر توليد محصولات جهت فروش، سفارشاتي نيز از بعضي ارگانهاي دولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور توليد محصولات كارمزدي با كيفيت اختصاصي دريافت مينمايد. انجام خدمات توليدي كارمزدي در اغلب موارد با دريافت مواد اوليه از جانب مشتريان صورت مي پذيرد. برنامه توليد با توجه به عوامل زير توسط مديريت كارخانه براي مقاطع ساليانه تعيين و ابلاغ ميشود. لكن، طي سال با توجه به سهميه شركت از مواد اوليه و امكانات خريد مواد اوليه غير سهميه اي امكان تغييرات در مقدار توليدات پيش بيني شده وجود دارد.
طرح حسابداري صنعتي در مورد محصولات كارگاه هاي توليد پنج گانه شركت بر اساس روش هزينه يابي مرحله اي با نرخ گذاري استاندارد مي باشد. در اين روش پيش از شروع سال مالي با استفاده از استانداردهاي نرخ و مصرف مواد و همچنين بودجه هزينه هاي شركت، قيمت تمام شده محصولات توليدي به صورت مرحله اي پيش بيني و محاسبه ميگردد. محاسبات مربوط به قيمت تمام شده استاندارد محصولات با استفاده از بودجهشركت انجام شده و بر پايه ظرفيت توليدي خطوط نيروي انساني مورد نياز، مصارف مواد و پيش بيني هزينه هاي سربار صورت مي پذيرد. در طي دوره مالي مقادير واقعي مصرف مواد و اقلام هزينه ها به صورت واقعي در حسابهاي شركت به ثبت رسيده و محصولات توليد شده با نرخهاي استاندارد انعكاس مي يابد. از مقايسه ارقام واقعي و ثبت شده در حسابها جهت هر يك از عوامل قيمت تمام شده، مغايراتي پديد مي آيد كه در حسابهاي مغايرتهاي مربوط ثبت ميشود. اين مغايرتها پس از تجزيه و تحليلهاي موردي منجر به اطلاعاتي در زمينه ياري رساندن به مديريت در اعمال كنترلهاي عملياتي و در نتيجه بر حسب نتايج حاصله از تحليلها، مغايرتها ميتوانند به صورت جزئي از قيت تمام شده توليد محصولات به حساب آمده و يا تحت عنوان هزينه هاي غير مترقبه منظور شود. بر پايه طرح پيشنهادي، سيستم حسابداري صنعتي شركت از نظر دفترداري به صورت ادغام شده با حسابداري مالي موجود در نظر گرفته شده است به نحوي كه عوامل بهاي تمام شده در همان دفاتر و روزنامه كل كه فعاليتهاي مالي نيز در آن به ثبت ميرسد انعكاس مي يابد.
گزارش کارآموزی حسابداری،طراحی سیستم مالی یک شرکت دانلود پروژه تحقیق گزارش كار آموزي در شركت غذايي پيچك طراحي سيستم مالي (صنعتي) گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک طراحی سیستم مالی فایل گزارش کارآموزی شركت صنايع غذايي كارآموزی مدیریت و حسابداری در شركت غذایی بررسی سيستم حسابداري گزارش كارورزی حسابداری در شركت دانلود فایل گزارش کارآموزی شرگت صنایع غذایی كار آموزي در شركت غذايي

فهرست مطالب

1- فصل اول: آشناي كلي با مكان كارآموزي 1
1-1-تاريخچه 2
2-1-نمودار سازماني 4
3-1-شرح مختصري از مكان كارآموزي 5
2- فصل دوم:ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي 6
1-2- اصول و مباني كلي حسابها 7
2-2-اصول و مباني كلي حسابهاي مالي 7
3-2- كليات توليد 8
4-2- اصول و عوامل قيمت تمام شده 10
5-2- عوامل قيمت تمام شده 11
1-5-2-مواد اوليه و بسته بندي اصلي 12
2-5-2-سربار(هزينه هاي توليد) 12
6-2-ضايعات توليدي 14
7-2-مراكز هزينه 15
1-7-2-مراكز هزينه(دواير) توليدي 15
2-7-2-مراكز هزينه (دواير) تشكيلاتي 17
8-2-اصول و مباني كلي بودجه و استانداردها 18
9-2-محاسبه قيمت تمام شده استاندارد توليدات 19
10-2-اصول و مباني كلي روشها 22
3-فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتايج آشنايي با شركت صنايع غذايي پيچك 23
1-3-فعاليت مالي 24
1-1-3-دايره دريافت و پرداخت 24
2-1-3-دايره صدور اسناد و دفترداري 26
2-3-شرايط اجراي نظام حسابداري مالي (صنعتي) 26
3-3-حسابها 27
4-3-روشها 27
5-3-توضيح فرم سند حسابداري 28
6-3- تعريف عمليات مختلف مالي و انجام ثبت حسابداري و تعيين چگونگي شناسايي سود و بستن حسابها 28
7-3-تعيين كنترلهاي داخلي لازم در مراحل مختلف 30
1-7-3-نحوه كنترل داخلي 31
2-7-3-دريافتها 31
8-3-خلاصه اهم رويه هاي حسابداري 32
1-8-3-موجودي مواد و كالا 32
9-3-نسبتهاي مالي 32
1-9-3-نسبتهاي نقدينگي 33
2-9-3-نسبتهاي سرمايه گذاري 33
3-9-3-نسبتهاي سودآوري 33
10-3-عملكرد مالي شركت 35
1-10-3-سود و زيان 35
2-10-3-ترازنامه 35
4-فصل چهارم:انتقادات و پيشنهادات 36
1-4-انتقادات و پيشنهادات 37
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد

تعداد مشاهده: 491 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 38

حجم فایل:45 کیلوبایت

 قیمت: 2,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: