فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان امدادی

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان امدادی

گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان امدادی : یکی از مشکلات اساسی بخش دولتی در بسیاری از کشورها این است که برونداد مورد انتظار از افراد یا واحدهای ارائه دهنده خدمات (نظیر بخشها، بیمارستان ها یا واحدهای مراقبت اولیه) در قبال اعتبارات اعطا شده به آنها تعریف نشده است. بخش دولتی بر مبنای حسابداری نقدی کار می کند؛ تنها چیزی که از نظر درستکاری و پاسخگویی اهمیت دارد این است که هزینه ها به نحو صحیحی صرف شده و به هدر نرفته باشند. اینکه تا چه حد بروندادی به ازای این سرمایه حاصل شده است؛ در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و معمولا هرگز محاسبه نمی شود. معنای این امر آن است که کارائی، اندازه گیری نمی شود و در نتیجه به سختی می توان دریافت که به چه میزان پیشرفت ایجاد شده است. این مسئله در مورد برابری نیز صدق می کند زیرا بخش دولتی سنتی، نمی تواند بخوبی تعیین کند که چه کسی از این برونداد بهره مند می شود.
در این میان یکی از مهمترین ابزارهای که می تواند در ایجاد تعهد در بین سطوح مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت می رسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت بر عملکرد عمدتا شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامه هایی است که بالتبع بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.
«مدیریت عملکرد کارکنان» روشی است که اگر چه طور ظهور آن پدیده تازه ای نیست ولی در دو دهه اخیر بطور جدی و با یک نگاه کاملا نو مورد توجه قرار گرفته است. احتمالا دلایل این رویکرد درباره، برخی خصوصیات منحصر به فرد این روش است که آن را از دیگر روشها متمایز می کند. مدیریت عملکرد کارکنان را می توان در یک محیط با حداقل پیش زمینه های لازم به اجرا در آورد، در نتیجه در بیشتر سازمانها قابل پیاده کردن است. این روش مدیریت منابع انسانی نظام مند بوده و در صورت طراحی مناسب، نتایجی را در حداقل زمان ممکن ارائه می کند. عقد توافقنامه می تواند ابزاری برای اجرای سیاستها و ایجاد انگیزش ها جهت بهبود توزیع، بکار گیری و هزینه، اثر بخشی خدمات سلامت باشد.
شواهد کمی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار دادهای خدماتی بخش دولتی خصوصی شرایطی را دارا باشند دهندگان انتفاعی و غیر انتفاعی را نسبت به عملکرد شان پاسخگو گرداند. از سوی دیگر پرداخت کنند گان عمومی، بودجه سازمانها دولتی را تامین می کنند تا ظرفیت های موجود حفظ نمایند (پرداخت حقوق ها و هزینه های جاری)؛ به جای تضمین اینکه مصرف کننده واقعاً خدماتی با کیفیت بالا دریافت نماید. نتیجه این است که سازمانها ی ارائه دهنده خدمات تمایل دارند که انرژی خود را به جای بهبود کارائی یا کیفیت خدمات به حفظ دارائی ها اختصاص دهند. از طرفی کمبود پاسخگوئی در سیستمهای بهداشتی، که بوسیله شاخصهای دسترسی، سطوح تولید، کیفیت، کارائی و سایر شاخص ها اندازه گیری می گرد، عملکرد را به همراه خواهد داشت.
مشکل بزرگی که در حال حاضر گربیان گیر بسیاری از سازمانها و تشکیلات دولتی، نیمه دولتی و حتی بخش خصوصی می باشد عبرتی است بنام «نارضایتی فراگیر» به بیان دیگر در این سازمانها کلیه سطوح اعم از مدیران و کارکنان همگی از یکدیگر ناراضی هستند و هر یک مشکلات موجود را ناشی از سوء عملکرد گروههای دیگر می دانند. این موضوع می تواند طیف وسیعی از عواقب وحشتناک را در پی داشته باشد که از «کاهش کیفیت زندگی شغلی» تا افت بهره وری و سوخت سرمایه های گرانقدری، که می توانند به عنوان میراث ما برای نسل آینده سازندگی ایجاد کنند را شامل می شود.
اگر چه ممکن است در سبب شناسی این مشکلات، بیش از یک منفرد مطرح باشد، شاید بتوان اذعان نمود بیشتر این ناهنجاریها به «ابهام» و «عدم تفسیر صحیح» از عملکرد و توقعاتی که افراد از خود و سایر اجزا سازمان دارند بر می گردد. یقیناً یافتن مدیرانی که ناکامی های خود را ناشی از عدم توانمندی کارکنان خود می دانند مشکل نیست؛ و به همین نسبت کارمندان بی شماری وجود دارند که معتقدند نه تنها مشکلات سازمان، بلکه بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از سوء مدیریت رهبران سازمانی می باشد. این منازعات و اختلاف نظرها ناشی از چه چیزی می تواند باشد، در صورتی که انتظارات و مسئولیتها در یک تشکیلات بدرستی شفاف سازی نشود راه برای سوء تفاهمات و حاشیه روی ها عناصر مختلف سازمانی هموار شده و هر یک از اجزاء، که در شکل مناسب خود باید به یک سمت واحد (ارتقا، موفقیت و بقاء سازمان) حرکت نمایند، شکل آشفته ای به خود گرفته و باعث بروز مسائلی همچون معضلات ذکر شده خواهند گردید. این همان چیزی است که باعث شده است اخیرا بحث «مدیریت مبتنی بر عملکرد» مجدداً مورد توجه محافل علم مدیریت قرار گیرد. 
در مدیریت مبتنی بر عملکرد بخش اعظم توان مدیریت بر «اداره» صحیح «عملکرد» اجزاء سازمان متمرکز شده و سعی بر این است که به جای معیار قرار دادن بسیاری از ملاکهای منسوخ شده مدیریت سنتیف همچون تکیه بر ظواهر و سلیقه ها، به دستیابی به تعریف واحدی از موفقیت در سازمان روی آورده و برای فعالیتهایی که جهت رسیدن به این موفقیت لازم است «شاخص» یا «متری» تعیین نمود تا کار آیی هر یک از عناصر در پیشبرد سازمان به این سمت مشخص گردد. چرا که در غیاب این «متر» هر کس می تواند نتیجه کار خود را توجیه نماید.
همچنان که در بیشتر چارچوبهای ارائه شده برای مدیریت مبتنی بر عملکرد اشاره شده است حداقل شرط برای تضمین بقاء سازمان طرح یک تعریف واحد از موفقیت سازمان و سپس تعیین شاخصهای عینی جهت سنجش میزان حصول هر یک از بخشهای دستگاه به این قبله واحد می باشد. در این میان یکی از مهمترین ابزارهایی که میتواند در ایجاد تعهد در بین سطوح مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت میرسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت مبتنی بر عملکرد عمدتاً شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامهایی است که بالتبع بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.
توافقنامه های مبتنی بر عملکرد با ایجاد وضوح در انتظارات طرفین از عملکرد (فرد متعهد برای ارائه خدمات) و پرداختها (توسط سفارش دهنده خدمت) به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت عملکرد کارکنان شناخته شده اند. هدف توافقنامه معرفی روشی بهتر برای دستیابی به عملکرد مناسب و پاسخگویی است، روشی که اهداف ارائه خدمات را دو شادوش بودجه به پیش میبرد.
مدیریت عملکرد در معنی واقعی خود این هدف را دنبال میکند که مدیران را باز ابزاری تجهیز نماید تا در هر لحظه عینی از نحوه عملکرد کارکنان، و اصولاً سازمان خود، در اختیار داشته باشند و متعاقبا این امکان میسر گردد تا به این وسیله مداخله های مدیریتی بشکل مستدل و قابل توجیهی به مرحله اجرا برسند.
در بیشتر رویکرد های جاری بر مدیریت عملکرد میتوان رد پای تلاش برای تعیین اهداف و برنامه های سازمانی و نهایتاً دستیابی به یک معیار عینی برای کلیه فعالیتهای انجام شده در قالب فرآیندهای سازمان را یافت. بدین ترتیب میتوان اغلب تصمیمات و اقدامات مدیریتی و نیز امر مهم تخصیص منابع را بر پایه مستندات و شواهد به مرحله اجرا در آورد. روشهای اجرای توافقنامه ها، در کنار ابزارهای مختلفی که به تعیین شاخصهای عملکرد می انجامد، از مهمترین دستاویز ایی هستند که در یک مدل مناسب مدیریت عملکرد مورد توجه قرار میگیرند. توافقنامه ها، پیمان نامه ها و قرار دادها شیوه هایی هستند که مدیران بوسیله آنها میتواند سطوح انتظارات خود را برای مجموعه هایی که برنامه های عملیاتی سازمان را به مرحله اجرا میگذارند روشن نموده، و در مقابل، سطوحی از انتظارات (مالی و ...) طرف مقابل، که در صدد تامین آن هستند را، شفاف نماید.
کنترل داخلی سیستم دستمزد و حقوق : تعیین مبلغ پرداخت به هر یک از کارکنان مستلزم نگهداری اطلاعات زیاد و انجام محاسبات متعددی است بدیعی است هرچه تعداد کارکنان و اطلاعات مربوط بیشتر باشد. کارکنان بیشتری برای تهیه و پردازش اطلاعات و انجام محاسبات لازم خواهد بود. این ویژگی همراه با رقم نسبی هزینه حقوق و دستمزد لزوم اعمال کنترل را که قابلیت اعتماد اطلاعات را تضمین نماید و امکان سوء استفاده از مبالغ را با داقل برساند، آشکار می سازد. 
کنترل هزینه و پرداخت های نقدی که در فصول گذشته مطرح می گردید، در مورد حقوق و دستمزد نیز کاربرد دارند. حذف یا اضافه یک نام از لیست حقوق و دستمزد باید با مجوز کتبی صادره از طرف کارگزینی همراه باشد. از این گذشته ضروری است مدارک مربوطه به حضور و غیاب کارکنان به گونه ای کنترل شود که از اشتباه و سوء استفاده جلوگیری گردد. برای این منظور متداولترین مدارک مورد استفاده کارت ساعت کار است که ساعات ورود و خروج کار کنان در آن ثبت می شود از کارت شناسایی نیز برای حصول اطمینان از پرداخت به افراد زیر بط می توان استفاده کرد.
معمولاً حقوق و دستمزد کار کنان به طرق زیر پرداخت می شود : 1 ) از طریق صدور چک عهده حساب بانکی واحد. 2 ) پرداخت نقدی 3 ) افتتاح حساب بانکی جهت هر یک از کار کنان واریز حقوق و دستمزد قابل پرداخت به آنها به حساب های بانکی مربوطه .
صدور چک عهده حساب بانکی واحد : در صورتی که دستمزد و حقوق کار کنان از طریق صدور چک از حساب بانکی واحد پرداخت شود، لازم است برای هر یک از کار کنان چک صادر شود. برخی از واحد ها ترجیح می دهند یک حساب بانکی خاص برای پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص دهند. در این صورت بدوا معادل جمع مبلغ قابل پرداخت به کلیه کار کنان به این حساب واریز و سپس از محل حساب مذکور جهت هر یک از کار کنان صادر می شود. این روش برای اعمال کنترل نسبت به جمع حقوق پرداخت مناسب تر است.
نظام ارزشیابی و پایش : به صورت تهیه چک لیست ارزشیابی و کنترل و ارزشیابی واحد ها از طریق چک مربوطه توسط مرکز می باشد. درصد پرداخت از کل مبلغ بسته خدمت به ازای 100 . 90 امتیاز 100% بوده و امتیاز کمتر از 90 به ازای هر یک درصد کاهش در امتیاز، یک درصد از پرداخت ها کاهش می یابد. در صورت امتیاز زیر 60% نوبت اول پرداخت 40% مبلغ بسته و نوبت دوم فسخ قرار داد می باشد.
تراز نامه Balance Sheet : در صورتی که وضعیت مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین (غالباً آخرین روز ماه سال) نشان می دهد و به همین دلیل به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود. تراز نامه اطلاعات لازم را در مورد قدرت پرداخت بدهیهای موسسه را در اختیار دارد.
نحوه در خواست اعتبار : ابتدا یک مبلغی بر اساس هزینه هایی که انجام خواهد گرفت را پیش بینی می کند سپس یک در خواست نام تنظیم می کند که این در خواست نامه را می بایستی رئیس امور مالی رئیس دانشگاه امضا نمایند سپس به دبیر خانه و بعد دفتر اجرا برای اجرای کارهی اداری می دهند سپس می بایستی قسمت دریافت و پرداخت دانشگاه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مدیر دانشگاه علوم پزشکی امضا کنند که پس از تاکید توسط افراد مذکور این مبلغ به حساب بیمارستان واریز می گردد.
روش نگهداری موجودی کالا و ارزیابی آن :
برای نگهداری اموال شخصی به نام حسابداری اموال یا جمعدار اموال استخدام شده مضرم هایی که در اختیار دارد با مراجعه به محل در خواست نوع جنس یا کالایی که مورد نیاز اجاره می باشد بر چسب های دارایی را بر روی آنها چسبانده بر اساس سریال بر چسب ها و طبقه بندی بر چسبها اموال را طبقه بندی نموده و به نام هر شخصی که از آن استفاده می نمایی ثبت می نماید و در پایان هر 6 ماه یکبار تغییرات مربوطه را به سازمان امور دارایی و اقتصاد و استان می نماید.
انبار داری و انبار گردانی : انبار ها مسئولیت وارده و صادره موجودی انبار را بر عهده دارد و ممکن است در لحظه حسابرس یا مسئول از قسمت مالی به واحد مربوطه مراجعه نماید و انبار دار مجاب به پاسخگویی در خصوص اقلام فوق خواهد بود.
مراحل خرید : مراحل در خواست خرید 1 ) در خواست کننده 2 ) رئیس واحد 3 ) اداره خدمات 4 ) ذیحساب و مدیر مالی 5 ) رئیس مرکز آموزشی و درمانی، فاکتور ها، سند هزینه : 1 تنظیم اسناد 2 ) دریافت و پرداخت 3 ) ذیحساب و مدیر مالی 4 ) رئیس دانشگاها
باید تامین اعتبار شود ابتدا رئیس مرکز ببیند واقعاً احتیاج دارد یا نه و رئیس تدارکات نیز بررسی نماید.
صورت های مالی. صورت مغایرت بانکی به تراز نامه ماهانه، سالانه، آمار در آمد های معمولی یا مبالغ ارسالی و مغایرت آنها. لیست حقوق و دستمزد تنظیم می شود.
انبار محل تجمع یا ذخیره سازی اقدامی است که موجودی های درون آن برای ارضای نیاز های و تقاضا های آتی مصرف می گردند بنابراین انبار و انبار داری به لحاظ اهمیت که درتعذیه و تامین اجناس و اقدام مورد نیاز قسمتهای مختلف در واحد های تولیدی با بازرگانی و خدمات دارد نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و دقیق و کامل و کادری مجرب و دلسوز خواهد داشت و به همین دلیل انبار داری باید روشمند و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیاد با سایر واحد ها باشد.
تعریف انبار : انبار عملی و فضایی است که یک یا چند کالای بازرگانی یا صنعتی و مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم گردیده در آن نگهداری می شود. به عبارت دیگر زمانی که از انبار حبت می شود در حقیقت از محلی سر پوشیده یا فضای صحبت می شود که در آن مواد اولیه، مواد کمی، محصولات، اعم از ساخته و نیم ساخته، اجناس خریداری شده، مواد لازم مصرفی، قطعات یدکی یا ماشین آلات و ابزار آلات و اجناس اسقاط نگهداری می شود.
انواع انبار ها : تقسیم بندی و نام گذاری انبار ها به روشهای متعدد و متفاوتی می تواند صورت گیرد که به عهده موارد آن اشاره می نمائیم.
اصولاً انبار ها از حیث نوع مصالح به کار رفته در آن دارای تقسیم بندی ذیل می باشد.
1 ) انبار های آجری 2 ) انبار های فلزی 3 ) انبار های چوبی 4 ) انبار های متفرقه
عوامل موثر در مدیریت انبار و اداره انبار : عوامل متعددی وجود دارد که اداره انبار ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد هر یک از آنها می تواند تاثیرات متفاوت و موثری را در مدیریت وارده نبار ها موثر هستند عبارتند از: 1 ) تعداد ونوع و اندازه ها 2 ) محل، وسعت و پراکندگی انبار ها 3 ) جایگاه زمانی انبار در نمودار سازمانی
تعریف انبار :انبار محلی است برای نگهداری کالا ها یا مواد که موجود های آن بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی، ثبت و نگهداری می شوند.
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان امدادی دانلود پروژه كارآموزي بيمارستان امدادي واحد مالي پروژه کارآموزی حسابداری بیمارستان و درمانگاه

فهرست مطالب

مقدمه
الزامات چارت بیمارستان پایلوت
شرح وظایف هیات رئیسه
شرح وظایف کلی مدیر عامل
شرح وظایف واحد بودجه و امور مالی
شرح وظایف واحد فناوری مدیریت اطلاعات
شرح وظایف واحد مدیریت منابع انسانی
شرح وظایف واحد خدمات
شرح وظایف نگهداشت
شرح کامل نرم افزار بیمارستان
منابع و ماخذ
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد

تعداد مشاهده: 467 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 83

حجم فایل:92 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: